Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło o 6,7%

Aktualności

Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło o 6,7%

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% rok do roku i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w stosunku rocznym o 6,7% i wyniosło 4771,86 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 r. wyniosło 4771,71 zł.

W okresie dziewięciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 0,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4821,80 zł. Natomiast po uwzględnieniu wypłat z zysku wyniosło 4822,83 zł.

Foto: Pixabay