W czerwcu wynagrodzenie z niewielkim wzrostem

Aktualności

W czerwcu wynagrodzenie z niewielkim wzrostem

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% rok do roku i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3% w skali roku i wyniosło 5104,46 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2019 r. wyniosło 5103,48 zł.

GUS opublikował również informacje dotyczące zarobków w drugim kwartale 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło w tym okresie 5142,59 zł. Natomiast bez wypłat nagród z zysku ukształtowało się na poziomie 5140,74 zł.

Foto: Pixabay