Wynagrodzenie członków rodziny a koszty uzyskania przychodów

Prawo

Wynagrodzenie członków rodziny a koszty uzyskania przychodów

16 grudnia 2014

Przedsiębiorcy dość często zatrudniają żony, mężów, dzieci. Czy kwoty wypłacone rodzinie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy? Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej − także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Kwestia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zupełnie inaczej będzie jednak wyglądała, jeśli podejmiemy współpracę z żoną/mężem, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. W przypadku, gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka i wówczas wartość faktury będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.