Wygoda vs. ekologia – trendy na rynku opakowań

Aktualności

Wygoda vs. ekologia – trendy na rynku opakowań

14 października 2019

  • #opakowania
  • #plastikowe opakowania

Nowe unijne regulacje dotyczące recyclingu i gospodarki obiegu zamkniętego wymuszą duże zmiany w sektorze opakowań. Analitycy Santander Bank Polska i Spot Data w raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” wskazują, że mimo coraz większego wpływu ekologii na branżę, trendy w konsumpcji sprzyjające wzrostowi popytu na opakowania będą silniejsze od ruchów zachęcających do ograniczenia ich zużycia.

Dominujący wpływ na branżę opakowań mają i będą mieć, wg autorów raportu, zmiany preferencji konsumentów. Wśród nich wyróżnili dwa najważniejsze megatrendy. Z jednej strony można zaobserwować duże zainteresowanie ekologicznymi opakowaniami i rozwiązaniami oraz ograniczeniem zużycia surowców. Z drugiej większa aktywność zawodowa i odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych, zmieniający się model życia rodziny, rosnące dochody oraz popyt na dania gotowe zwiększają popyt na opakowania. Pakujemy coraz więcej produktów, bo chcemy wygodnych zakupów i przechowywania (tzw. trend convenience).

– Trendy ekologii i wygody w przypadku opakowań prowadzą do rozwoju rynku w dwóch, z pozoru rozbieżnych kierunkach. Coraz więcej osób jest bowiem skłonna dopłacić do produktu, jeżeli wyróżnia się on ekologicznym opakowaniem lub pochodzeniem. Jednak równocześnie chcemy opakowań lekkich, wytrzymałych, poręcznych i najlepiej bogato zadrukowanych. Od tego, który z tych trendów będzie silniejszy, zależy kierunek rozwoju rynku, ponieważ intuicyjnie z opakowaniami ekologicznymi łączymy te z papieru i tektury, natomiast przekąski kupowane po drodze z pracy lub dania gotowe są pakowane głównie w tworzywa sztuczne. Można jednak pogodzić te trendy, ponieważ coraz częściej słyszymy o opakowaniach z tworzyw, które są projektowane od podstaw z myślą o możliwości ich późniejszego przetworzenia i ponownego wykorzystania. Dlatego teza o zmierzchu plastiku jest naszym zdaniem nieuzasadniona – Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora przemysłowego Santander Bank Polska.

Polacy w swoich wyborach coraz bardziej upodabniają się do konsumentów z Zachodu. Zużycie opakowań w procesie sprzedaży niektórych towarów jest w naszym kraju znacznie niższe niż w krajach rozwiniętych. Jest to widoczne przede wszystkim w handlu żywnością, czego najlepszym przykładem jest rosnąca konsumpcja dań gotowych, czy relatywnie wysoki udział warzyw i owoców sprzedawanych luzem. Średnie zużycie opakowań w Unii Europejskiej na mieszkańca wynosi ok 180 kg, podczas gdy w Polsce sięga niecałe 160 kg. Krajowa sprzedaż towarów pakowanych rosła realnie w ostatnich latach w tempie 3%, ale zużycie opakowań na potrzeby towarów sprzedawanych w kraju rosło w tempie 12%. Zatem intensywność wykorzystania opakowań w konsumpcji krajowej zwiększała się.

Autorzy raportu zaznaczają, że mimo silnego wpływu trendu convenience i związanego z tym wzrostu konsumpcji opakowań, ekologiczne postulaty nie powinny być ignorowane przez producentów.

– Branża powinna wejść z konsumentami w otwarty dialog i tłumaczyć korzyści ze stosowania opakowań z tworzyw sztucznych w przypadkach, w których jest to uzasadnione. Przykładowo, mogą one pomagać ograniczyć marnotrawstwo żywności poprzez przedłużanie przydatności do spożycia, czy ze względu na niską wagę przyczyniają się do ogromnych oszczędności w transporcie i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Jeżeli dodamy do tego projektowanie uwzględniające wymogi procesów recyklingu zużytych opakowań, to okaże się, że w całym cyklu życia produktu i opakowania zastąpienie plastiku innymi materiałami może niekiedy prowadzić do wzrostu obciążenia dla środowiska – dodaje Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Santander Bank Polska.’

Foto: Pixabay