Powstał Polski Pakt Plastikowy

Aktualności

Powstał Polski Pakt Plastikowy

10 września 2020

  • #plastikowe opakowania
  • #Polski Pakt Plastikowy

Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych zawiązała grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, przedsiębiorstwa związane z łańcuchem wartości opakowań, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Celem Paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

Deklaracja powołania Paktu została podpisana 16 kwietnia 2019 r. przez firmy i organizacje: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska i Unilever Polska.

Do Rady Konsultacyjnej Paktu należą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych i WWF Polska.

Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Consulting.

Sygnatariusze Paktu zobowiązali się stworzyć Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030. Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

10 września zainaugurowano Polski Pakt Plastikowy.

oprac. P.Ł.