Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury z poprawą w czerwcu

Aktualności

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury z poprawą w czerwcu

26 czerwca 2020

  • #Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych
  • #Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w czerwcu 2020 r. wzrósł o ponad 9 punktów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Pierwszy pandemiczny szok już minął, jednak do odrobienia strat i wejścia na ścieżkę rozwoju sprzed lockdownu potrzeba jeszcze wiele. Nadal pozostaje dużo niepewności zarówno co do dalszego przebiegu pandemii, jak i jej wpływu na gospodarkę – zauważa Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W czerwcu br. mniej firm niż przed miesiącem odczuwało spadek napływu nowych zamówień. Odmrażanie gospodarki w całej Europie spowodowało, że do części przedsiębiorstw ponownie zaczęły one napływać. Dotyczyło to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy jak i zamówień eksportowych. Nie mniej jednak, nadal utrzymuje się silna przewaga odsetka (o ponad 40 punktów procentowych) tych przedsiębiorstw, gdzie zamówienia nadal kurczą się. W ślad za tym niewielkim ograniczeniem spadku zamówień i nieco lepszymi niż przed miesiącem danymi na temat produkcji sprzedanej przemysłu, niewielkiej poprawie uległa sytuacja finansowa przedsiębiorstw. W dalszym ciągu jednak przedsiębiorcy są bardzo powściągliwi w wyrażaniu optymizmu na temat ogólnej sytuacji gospodarczej. Poprawa tych nastrojów miała w czerwcu br. charakter jedynie kosmetyczny.

W dalszym ciągu przybywa zmagazynowanych zapasów towarów gotowych, co nie jest dobrym prognostykiem dla tendencji po stronie produkcji w najbliższych miesiącach. Pogarsza się również wydajność pracy, co może skutkować redukcją zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w najbliższej przyszłości.

Foto: bigstockphoto.com