BIEC: Mniejsza dynamika spadku koniunktury

Gospodarka

BIEC: Mniejsza dynamika spadku koniunktury

01 czerwca 2020

  • #BIEC
  • #Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w maju 2020 roku obniżył się o blisko 6 punktów w stosunku do miesiąca poprzedniego. Skala spadku wskaźnika była daleko mniejsza od tej sprzed miesiąca, kiedy stracił on aż 19 punktów – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W dalszym ciągu przybywa firm tracących zamówienia a zgromadzone zapasy wyrobów gotowych zapełniają magazyny. Zjawisko spadku zamówień dotyczyło wszystkich branż, jednak najbardziej dotknęło producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych. Zamówień ubywało w równym stopniu od zagranicznych jak i krajowych kontrahentów. W ślad za spadkiem zamówień i niższą produkcją, pogarszała się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

Jedyną składową wskaźnika, która działała w kierunku jego wzrostu była podaż pieniądza M3. Wzrost ten jednak nie odzwierciedla potencjalnego popytu, który mógłby zapobiec dalszemu spadkowi aktywności gospodarki; obrazuje jedynie stopień zadłużania się państwa oraz skłonność uczestników rynku, w tym również gospodarstw domowych do przechowywania gotówki w okresie podwyższonej niepewności.

Foto: bigstockphoto.com