Wartość światowego rynku żywności ekologicznej

Producenci

Wartość światowego rynku żywności ekologicznej

Światowy rynek żywności ekologicznej wart jest ponad 106 mld euro – podała szwajcarska organizacja FiBL w raporcie The World Of Organic Agriculture.

Największe rynki żywności ekologicznej to USA (44,7 mld euro), Niemcy (12 mld euro) oraz Francja (11,3 mld euro). W 2019 r. we Francji wzrost sprzedaży produktów z certyfikatem BIO był największy i ukształtował się na poziomie 13%.

Najwięcej na żywność eko w ujęciu per capita wydają Duńczycy. W 2019 r. wskaźnik ten wynosił 344 euro. Europejska średnia to 55 euro. Natomiast przeciętny Polak, według danych FiBL, wydaje rocznie na żywność ekologiczną 8 euro (ok. 35 zł).

Europejski rynek żywności ekologicznej warty jest 45 mld euro. Europa i Stany Zjednoczone odpowiadają za prawie 90% globalnego popytu na bioprodukty.

22 edycja raportu The World Of Organic Agriculture opublikowana została przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego i Międzynarodową Federację Ruchów Ekologicznych (IFOAM) w lutym 2021.

Więcej: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021/pdf.html