Polski rynek ekożywności rośnie

Producenci

Polski rynek ekożywności rośnie

Zwiększa się wartość polskiego rynku żywności ekologicznej, przybywa punktów sprzedaży oraz przetwórców. Wg przygotowanego przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ raportu „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”, wartość polskiego rynku żywności ekologicznej wynosi ok. 1,36 mld zł w cenach detalicznych (0,5% całego rynku spożywczego). Z końcem 2019 w Polsce działało 18 637 gospodarstw legitymujących się certyfikatem.

W czasie pandemii sprzedaż rosła zarówno w sieciach handlowych jak i segmencie specjalistycznym (ok. 850 sklepów). Problemy dotknęły natomiast punkty działające na terenie galerii handlowych.

– Cały czas zauważamy istotne zwiększenia udziału procentowego produktów świeżych w zaopatrzeniu specjalistycznych sklepów z żywnością ekologiczną – widać wyraźnie, że sklepy chcą odróżnić się od supermarketów i dyskontów posiadaniem właśnie tej kategorii produktowej w znacznie szerszym wyborze – komentuje Sylwester Strużyna, Prezes Bio Planet S.A i Członek Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

– Znacznie wyższa świadomość na temat żywności ekologicznej zostanie. Tak samo jak częstsze jej nabywanie i spożywanie. Pandemia zwiększyła pobyt na produkty Bio, przyspieszyła rozwój tego rynku, co napawa nas optymizmem – mówi z kolei Sławomir Chłoń, Prezes Organic Farma Zdrowia i Członek Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, który pozostaje optymistą jeżeli chodzi o dalszy rozwój rynku.

– Na rynku monitorowanym przez NielsenIQ sprzedaż wartościowa produktów BIO kolejny rok z rzędu rosła dynamicznie. 23% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego to wzrost czterokrotnie szybszy niż wzrost sprzedaży koszyka spożywczego, a same wzrosty są wyższe niż obserwowane rok wcześniej – mówi Monika Dyrda, Client Director w NielsenIQ.

– Warto także dodać, iż marki własne sieci detalicznych mają coraz większe znaczenie w sprzedaży wartościowej produktów BIO. W 2020 roku odpowiadały za 40% wartości sprzedaży wszystkich certyfikowanych produktów, podczas gdy w ujęciu całego rynku produktów spożywczych wartościowy udział marki własnej był dwukrotnie niższy (21%) – komentuje Karolina Drzewosz, Senior Client Consultant w NielsenIQ.

Pod względem powierzchni upraw ekologicznych (507 637 ha) Polska zajmuje 19. miejsce na świecie. Wydatki przeciętnego Polaka na żywność EKO 7 Euro w skali roku średnia unijna: 76 Euro. 16 krajów ma 10% lub większy udział obszarów uprawianych ekologicznie w całkowitej powierzchni rolnej. 15 krajów ma między 5 a 10%.W Polsce jest to 3,5%.