Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

01 lipca 2020

  • #branża mleczarska
  • #Polska Izba Mleka

W dniu 30 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Mleka, którzy licznie przybyli na spotkanie. Wydarzenie to było okazją do spotkania przedstawicieli branży mleczarskiej zrzeszonych w Polskiej Izbie Mleka, wymiany poglądów oraz zapoznania się z działaniami realizowanymi przez PIM na rzecz sektora mleczarskiego.

Oprócz członków PIM zaproszenie na to wydarzenie przyjęli: Krzysztof Jurgiel – poseł do Europarlamentu oraz dr Katarzyna Piskorz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Goście podkreślali dobrą współpracę z Polską Izbą Mleka oraz gotowość do wspólnych działań i wsparcia merytorycznego.

Swoją prezentację na temat aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Covid-19 przedstawił dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Tematyka obejmowała także tendencje w handlu zagranicznym i krajowym oraz dane dotyczące spożycia mleka i produktów mleczarskich.

Posiedzenie było także okazją do uroczystego wręczenia certyfikatów PIM „Bez GMO” kolejnym firmom.

Przed tegorocznym Walnym Zgromadzeniem Członków PIM stało też wyjątkowe wyzwanie, ponieważ uczestnicy wybierali członków Zarządu Polskiej Izby Mleka IV kadencji. W skład nowego Zarządu weszli: Agnieszka Maliszewska, Dariusz Sapiński, Zbigniew Ryszard Kalinowski, Grzegorz Gańko, Peter Knauer, Edward Bajko i Paweł Jan Pasternak.

Źródło: Polska Izba Mleka

Foto: bigstockphoto.com