Polska Izba Mleka: Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka – większa świadomość to lepsza przyszłość

Aktualności

Polska Izba Mleka: Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka – większa świadomość to lepsza przyszłość

27 lipca 2023

Nowe regulacje prawne związane ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla producentów i przetwórców mleka. Część z nich jest na początkowym etapie procedowania co stwarza możliwość uczestnictwa w ich tworzeniu i dostosowaniu do potrzeb i możliwości branży mleczarskiej.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. W ramach unijnej strategii „od pola do stołu”, będącej elementem zielonego ładu, planowane są działania, mające na celu rozwój  praktyk rolnictwa zrównoważonego – istotne jest zatem wspieranie transformacji polskiego mleczarstwa.

Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate sustainability reporting directive – csrd) nakłada na firmy w UE, w tym na firmy przetwarzające mleko w Polsce, obowiązek składania corocznych sprawozdań dotyczących ich wpływu na: środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka i ład korporacyjny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polska Izba Mleka rozpoczęła realizację projektu pt. Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka, którego celem jest poszerzenie wiedzy przetwórców i producentów mleka o zmianach w regulacjach mówiących o zrównoważonym rolnictwie oraz o tym, jak się do nich przygotować.

– Zrównoważoność obecnie jest celem, któremu będą musiały sprostać również polskie firmy, w tym spółdzielnie mleczarskie. Polska Izba Mleka wraz ze Związkiem Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności utworzyliśmy Komitet Sterujący, którego głównym celem jest przygotowanie branży na transformacje w kwestii zrównoważonego rozwoju. Wierzę że działanie polegające na stworzeniu strony www.zielonemleko.pl jako część projektu pt. Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka, będzie kompendium wiedzy, z którego korzystać będą mogli wszyscy przetwórcy i rolnicy – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

źródło: Polska Izba Mleka
Oprac.: Klaudia Walkowiak

Przeczytaj także: GIS: Wysoki poziom akryloamidu w partii chipsów warzywnych