Maciej Tomaszewski w Zarządzie Polskiej Izby Mleka

Ludzie

Maciej Tomaszewski w Zarządzie Polskiej Izby Mleka

Podczas listopadowego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka Maciej Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający Hochland Polska, został wybrany na nowego członka Zarządu tej organizacji.

Polska Izba Mleka to jedna z najbardziej wpływowych organizacji branżowych polskiego mleczarstwa, która kładzie nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie. Misją Izby jest ścisła współpraca jej członków i partnerów na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji mleczarstwa w Polsce i poza jej granicami. W związku z przejściem na emeryturę dwóch członków zarządu Polskiej Izby Mleka, organizacja musiała wybrać nowy zarząd, w którym niezmiennie pozostają przedstawiciele czołowych firm mleczarskich w Polsce, takich jak OSM Sierpc, SM Mlekovita, OSM Piątnica, SM Mlekpol, SM Spomlek i Hochland Polska – teraz w osobie Macieja Tomaszewskiego.

Firma Hochland jest reprezentowana w Zarządzie Polskiej Izby Mleka od 2020 roku jako pierwsza zagraniczna, działającą na arenie międzynarodowej, prywatna spółka mleczarska. W wyniku listopadowego wyboru głos Hochland w polskim mleczarstwie będzie nadal słyszalny, a firma będzie miał możliwość przedstawiać w ramach silnej organizacji interesy polskiego mleczarstwa na poziomie politycznym. Ponadto Hochland Polska jest również jednym z członków-założycieli innej organizacji branżowej, Związku Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM). Maciej Tomaszewski będzie kontynuował ścisłą współpracę firmy z obydwiema organizacjami.