W Tesco spór o podwyżki płac nadal trwa

Aktualności

W Tesco spór o podwyżki płac nadal trwa

Solidarność działająca przy Tesco Polska poinformowała, że sieć odrzuciła przestawione przez organizację postulaty dotyczące podwyżek płac. Związek domagał się zwiększenia pensji pracowników w zależności od stanowiska o 350 zł brutto lub 200 zł brutto.

Na stronie Solidarności Tesco na Facebooku pojawiła się informacja o odrzuceniu przez sieć postulatów Związku. „Odbyła się runda spotkań, podczas których strony przedstawiały swoje argumenty i stanowiska dotyczące podwyżek wynagrodzeń. W trakcie negocjacji Pracodawca jednostronnie zmienił strukturę organizacyjną Spółki, co skutkowało faktyczną likwidacją grupy „kierownik zespołu”, rokowania w tym zakresie stały się bezprzedmiotowe, co znalazło odzwierciedlenie w zweryfikowanym stanowisku strony związkowej. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia i został sporządzony protokół rozbieżności, następnym etapem sporu zbiorowego będą mediacje w których będzie uczestniczyć Mediator przydzielony z listy mediatorów ministerstwa.” – czytamy w komunikacie, który pojawił się na Facebooku.

Przypomnijmy że swoje postulaty podwyżkowe Solidarność przedstawiła w piśmie z dnia 5 kwietnia 2019 r. Domagano się od 1 lipca 2019 r., dla pracowników podstawowych w sklepach wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 350 zł brutto. Natomiast dla kierowników sklepu, ich zastępców i kierowników zespołu podwyżki o 200 zł brutto.