W 2019 r. handel zagraniczny na plusie

Aktualności

W 2019 r. handel zagraniczny na plusie

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2019 r. według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 005,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 r. wyniosło minus 19,5 mld PLN. Rok do roku eksport wzrósł o 6,6%, a import o 3,6%.

W eksporcie największy wzrost dotyczył olei, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 27,2%) oraz napojów i tytoniu (o 10%), natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 12%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 12,6%) oraz maszynach, urządzeniach i sprzęcie transportowym, a także olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 8,1%), natomiast spadek obserwowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 6,2%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 2,6%) oraz w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,4%).

Źródło: GUS

Foto: Pixabay