Napoje i tytoń ze wzrostem w handlu zagranicznym

Aktualności

Napoje i tytoń ze wzrostem w handlu zagranicznym

W okresie styczeń – sierpień br. w obrotach towarowych wg nomenklatury Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacja Handlu (SITC) w porównaniu z ośmioma miesiącami ub. r.  odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych. W eksporcie największy wzrost dotyczył olei, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 22,5%) oraz napojów i tytoniu (o 10,7%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 15,4%) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 9%) natomiast spadek obserwowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 2,2%) oraz w wyrobach klasyfikowanych głównie według surowca (o 1,2%).

Foto: shutterstock.com