UOKiK: Przejęcie Arge przez BP w drugiej fazie postępowania

Aktualności

UOKiK: Przejęcie Arge przez BP w drugiej fazie postępowania

27 września 2018

  • #Arge
  • #BP
  • #UOKiK

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez BP Europe części mienia spółek Arge Paliwa i Arge Nieruchomości. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania  rynku.

BP Europe na terenie Polski zajmuje się m.in. sprzedażą paliw, posiada również sklepy oraz kawiarnie zlokalizowane na stacjach paliw. Taką  działalność prowadzi też Arge Paliwa. Działalność obu przedsiębiorców pokrywa się na wielu lokalnych rynkach sprzedaży paliw na stacjach.

W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez BP we wniosku o zgodę na transakcje. Oprócz udziałów przedsiębiorców niezbędne jest również określenie, na jakim obszarze poszczególne stacje rywalizują ze sobą.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

29 czerwca 2018 r. BP oraz Arge podpisały umowę w sprawie przejęcia sieci stacji. Arge posiada 20 stacji paliw, zlokalizowanych głównie w Krakowie.