UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego

Aktualności

UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego

Pierwsza dotyczy transakcji z udziałem producentów napojów bezalkoholowych z m.in. Coca-Cola HBC, Colian i Żywiec-Zdrój, druga – zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez producentów piwa: Carlsberg Polska, Kompanii Piwowarskiej oraz Grupy Żywiec – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pierwsza decyzja dotyczy także Grupy Maspex, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Oshee Polska, Zbyszko Company, Orangina Schweppes Polska, Nałęczów Zdrój oraz Van Pur.

Decyzje dotyczą utworzenia przez producentów napojów wspólnych przedsiębiorców. Będą to tzw. podmioty reprezentujące wskazane w ustawie o gospodarce odpadami, regulującej system. To mechanizm, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz zachęcenie konsumentów do recyklingu. Klienci będą płacić kaucję zwrotną przy zakupie napojów w butelce z tworzyw sztucznych, szklanej oraz w puszce.

Polska przyjęła model, w którym będą działali różni operatorzy, natomiast w większości krajów funkcjonuje jeden operator systemu kaucyjnego.

Operatorzy to m.in. producenci i importerzy napojów i stanowią tzw. podmioty reprezentujące. Ich zadaniem ma być m.in. selektywne zbieranie opakowań i odpadów, odbieranie ich i transport ze sklepów. Co warte podkreślenia, producenci i importerzy napojów muszą osiągnąć odpowiedni poziom selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Brak wypełnienia określonych wskaźników będzie skutkował koniecznością ponoszenia przez nich dodatkowej opłaty (opłaty produktowej).

Stworzenie operatora systemu selektywnej zbiórki odpadów jest bardzo istotne dla producentów napojów ze względu na konieczność dotrzymania wskaźników odzysku. Jednocześnie naszym zadaniem było sprawdzenie, czy utworzenie tzw. podmiotów reprezentujących może być niekorzystne dla innych uczestników rynku. Nasza wnikliwa analiza wykazała, że transakcje nie doprowadzą do ograniczenia konkurencji” – informuje prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Jak wskazano, przy wydawaniu zgód na transakcje UOKiK wziął pod uwagę m.in. fakt, że na rynku będą działać również inni operatorzy systemu kaucyjnego.

Koncentracja nie spowoduje ograniczenia dostępu do rynku pozostałym producentom i importerom napojów, którzy zgodnie z ustawą, będą mogli dołączać do systemów kaucyjnych na równych zasadach. Brak ryzyka ograniczenia konkurencji wynika również ze specyfiki działania systemów kaucyjnych. Są to podmioty o charakterze non-profit, nienastawione na zysk. Oznacza to m.in. że nie będą mogły uzyskiwać korzyści z pobieranych kaucji, nie będą miały również wpływu na wysokość kaucji, która będzie określona w przepisach.

Źródło: PAP Biznes
oprac. : red.