United Beverages ze zgodą UOKiK na przejęcie Distribev Orbico

Aktualności

United Beverages ze zgodą UOKiK na przejęcie Distribev Orbico

26 czerwca 2020

  • #distribev orbico
  • #United Beverages

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez United Beverages z siedzibą w Toruniu kontroli nad spółką Distribev Orbico z siedzibą w Warszawie, poprzez nabycie od spółki Orbico z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) 80% udziałów dających prawo do sprawowania kontroli nad tą spółką.

United Beverages jest spółką w grupie kapitałowej, bezpośrednio kontrolowaną przez W.C. Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze. Grupa kapitałowa, w której skład wchodzi United Beverages obejmuje grupę spółek kontrolowanych przez osobę fizyczną, tj. Williama Vernona Careya, która koncentruje swoją działalność na hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej (Detal Partner, MAC, System) prowadzą działalność w zakresie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów detalicznych. Spółka Detal Partner prowadzi również sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych i wyrobów tytoniowych. Ponadto spółka Alco-Trade prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Grupa kapitałowa, w której skład wchodzi spółka Distribev Orbico obejmuje grupę spółek kontrolowanych przez osobę fizyczną, tj. Branko Roglića. Spółka Distribev Orbico bezpośrednio kontrolowana jest przez spółkę Orbico z siedzibą w Zagrzebiu. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów spożywczych, chemii gospodarczej, chemii profesjonalnej, małego AGD, kosmetyków, artykułów do pielęgnacji ciała oraz zabawek.