Unijny eksport mięsa drobiu w czasie Covid-19

Aktualności

Unijny eksport mięsa drobiu w czasie Covid-19

Wysyłki mięsa drobiowego z Unii Europejskiej na rynki państw trzecich w okresie styczeń – kwiecień 2020 r., czyli z uwzględnieniem dwóch najbardziej krytycznych miesięcy pandemii, odnotowały spadek na poziomie 15,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Wolumen unijnego wywozu osiągnął poziom 751,3 tys. ton.

W rankingu największych odbiorców są: Wielka Brytania (210,6 tys. ton), Filipiny (71,6 tys. ton), Ghana (62,9 tys. ton), Hong Kong (34,8 tys. ton), Ukraina (33,9 tys. ton), RPA (29,5 tys. ton), Kongo (27,5 tys. ton), Arabia Saudyjska (20,7 tys. ton), Benin (19,7 tys. ton), Kuba (14,3 tys. ton) i Wietnam (14,3 tys. ton). Do kwietnia tego roku na plusie utrzymały się zamówienia importowe z kierunku Filipin (+19,5%) i Ghany (+3,3%). O ponad połowę wyższe były wysyłki eksportowe do Kongo oraz wzrosło zapotrzebowanie na Kubie. Natomiast u pozostałych ważnych odbiorców sprzedaż istotnie się pogorszyła. Wywóz na rynek brytyjski spadł aż o 30% co w największym stopniu zredukowało unijny eksport w ujęciu wolumenowym. O ponad 30% mniej mięsa drobiowego wysłano na Ukrainę i do RPA. W tym drugim przypadku istotny wpływ na osłabienie handlu miały także restrykcje związane z grypą ptaków nałożone na Polskę. Na pozostałych kierunkach spadki eksportu wyniosły: Wietnam (-61%), Benin (-42%), Arabia Saudyjska (-12%), Hong Kong (-6%).

Źródło: kipdip.pl

Foto: Pixabay