Kondycja sektora drobiarskiego

Aktualności

Kondycja sektora drobiarskiego

W ostatnich miesiącach doszło do załamania cen skupu drobiu ze względu na pandemię COVID-19, która pozrywała międzynarodowe łańcuchy dostaw. Polski sektor drobiarski szczególnie silnie odczuł skutki pandemii ze względu na swoją dużą ekspozycję na eksport. Jednocześnie znaczna część polskiego eksportu drobiu trafiała do kanału HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie), którego funkcjonowanie zostało istotnie ograniczone przez restrykcje administracyjne mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się pandemii. W konsekwencji, zgodnie z danymi KE, spadek cen skupu drobiu w Polsce był najsilniejszy w całej UE.

Eksperci Credit Agricole uważają, że wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń administracyjnych w kolejnych miesiącach dojdzie do wyraźnego odbicia cen drobiu. Rosnącemu popytowi na drób będzie sprzyjać pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, które przy utrzymujących się wysokich cenach wieprzowiny będą ją zastępować drobiem. Analitycy twierdzą, że na skutek ograniczenia produkcji ze względu na jej niską opłacalność w 2021 r. możemy mieć do czynienia z deficytem żywca, co będzie dodatkowo sprzyjać wzrostowi cen.

W okresie I-II 2020 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 4,1% r/r wobec wzrostu o 15,6% w analogicznym okresie 2019 r. Warto zwrócić uwagę, że dane pochodzącą z okresu sprzed wybuchu pandemii stąd nie uwzględniają jej wpływu na polski eksport (choć uwzględniają efekt ptasiej grypy). Cena skupu drobiu wyniosła w kwietniu 3,34 zł/kg (-13,9% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,39 zł/kg (-3,8% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w kwietniu 2,40 wobec 2,68 przed rokiem, wskazując silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu eksperci Credit Agricole prognozują, że cena skupu drobiu na koniec 2020 r. wyniesie ok. 3,75 zł/kg oraz 3,85 zł/kg na koniec 2021 r.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do spadku cen jaj. Problemy ze zbytem znalazły również odzwierciedlenie w mniejszych wstawieniach kur niosek. W konsekwencji analitycy twierdzą, że kolejne kwartały mogą przynieść mniejszą podaż jaj, co w warunkach ożywienia popytu będzie oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen.

W okresie I-II 2020 r. wartość polskiego eksportu jaj wzrosła o 7,7% r/r wobec spadku o 17,1% w analogicznym okresie 2018 r. Warto zwrócić uwagę, że dane pochodzącą z okresu sprzed wybuchu pandemii, stąd nie uwzględniają jej wpływu na polski eksport. Cena skupu jaj klasy M na koniec kwietnia wyniosła 30,80 zł/100 sztuk (+12,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,20 zł/kg (-5,9% r/r). W konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 25,78 wobec 21,58 przed rokiem, wskazując na wyraźną poprawę opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozuje się, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2020 r. wyniesie ok. 35 zł/100 sztuk oraz ok. 36 zł/100 sztuk na koniec 2021 r.

Źródło AgroMapa Credit Agricole

Foto: Pixabay