Unia Europejska będzie współfinansować program promocji oleju rzepakowego

Aktualności

Unia Europejska będzie współfinansować program promocji oleju rzepakowego

19 grudnia 2019

  • #Olej rzepakowy

Komisja Europejska zaakceptowała realizację programu promocji oleju rzepakowego na rynku polskim (o budżecie ok. 1,2 mln euro) oraz oleju rzepakowego i słonecznikowego na rynku francuskim (o budżecie ok. 7,3 mln euro) począwszy od 1 stycznia 2020 r. przez 3 kolejne lata.  Programem na rynku polskim zarządzać będzie Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju w partnerstwie z francuską międzybranżową organizacją producentów i przetwórców roślin oleistych i białkowych Terres Univia.

Obie organizacje 30 września br. zawarły umowę konsorcjum. Dnia 19 listopada br. została z kolei podpisana umowa na realizację ww. kampanii pomiędzy Chafea (Consumeers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), Terres Univia i PSPO tzw. Grant Agreement o numerze 874645 – EuropeanOils. Jest to drugi w skali naszego kraju przypadek, że polska organizacja będzie realizować kampanię multi w ramach nowych reguł Komisji Europejskiej dot. ubiegania się o wsparcie dla programów promocji artykułów rolno-spożywczych.

W wyniku wspólnego polsko-francuskiego przetargu na organizację wdrażającą została wybrana agencja SOPEXA, a do przeprowadzenia ewaluacji firma Occurence.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku 30-49 lat posiadających dzieci w wieku młodszym niż 12 lat, podejmujących decyzje zakupowe w obszarach spożywczych oraz decydujących o rodzaju diety dla rodziny,  a także opinio-liderów na temat wartości zdrowotnych i odżywczych oleju rzepakowego. A także stabilizacja rynku olejów wobec spodziewanego spadku sprzedaży oleju rzepakowego bez wsparcia promocyjnego.

– Bardzo się cieszę, że dalej będziemy promować nasz olej rzepakowy – mówi Ewa Myśliwiec z PSPO, kierownik projektu. – Moje wcześniejsze doświadczenia ze współpracą z organizacjami francuskimi pozwalają mi optymistycznie podchodzić do wyzwań jakie stoją przed obiema naszymi organizacjami. Serdecznie dziękuję również Agnieszce Jastrzębskiej z ZT Kruszwica oraz Markowi Sękali z zakładów Komagra za merytoryczne wsparcie w opracowaniu założeń do programu grantowego – dodaje.

Źródło: PSPO

Foto: Pixabay