Ułatwienia dla podatników z kasami fiskalnymi

Aktualności

Ułatwienia dla podatników z kasami fiskalnymi

30 marca 2020

Podatników posługujących się kasami fiskalnymi czekają ułatwienia. Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje, iż podatnicy do końca 2020 r. nie będą wykazywać w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury (tzw. faktury uproszczone), wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej oraz danych i oznaczeń związanych z tymi fakturami.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania w tym okresie – jak tłumaczy resort – wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego muszą zostać ujęte w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że proponowana zmiana związana jest ze stwierdzonymi problemami, które mogą pojawić się przy wypełnianiu wymogów zawartych w przepisach rozporządzenia przez podatników stosujących kasy rejestrujące.

Zmiana ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych dla podatników w obecnie powstałym trudnym okresie. Projekt zakłada zmianę terminu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Związane jest to z założeniem przyjętym do zmian przepisów ustawy o VAT, czyli odroczeniem obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.

Foto: iStock.com