Kasy fiskalne w 2022 r. – zasady korzystania

Aktualności

Kasy fiskalne w 2022 r. – zasady korzystania

Zasady korzystania z kas fiskalnych uległy zmianom, zgodnie z nowym projektem rozporządzenia w tej sprawie. Minister Finansów zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT może zwolnić, w formie rozporządzenia, określoną grupę podatników z obowiązku stosowania kas fiskalnych. 

Powołując się na przepisy zawarte w art. 111 ust o podatku VAT (z dnia 11 marca 2004 r.), podatnicy (w tym również przedsiębiorcy) są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Procedury te pozwalają na wykazywanie wszystkich niezbędnych danych dotyczących sprzedaży towarów oraz usług zawartych na paragonach i fakturach, określających przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania oraz należnego podatku z tego tytułu wraz z danymi służącymi do identyfikacji poszczególnych transakcji. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z obowiązków (nie stosujący kas fiskalnych) odpowiedzą przed naczelnikiem z powołania urzędu skarbowego lub celno-skarbowego, który ma możliwość ustalenia lub nałożenia kary.

Warunki korzystania ze zwolnień są ściśle określone przez Ministerstwo Finansów. Nowe rozporządzenie (z 23 listopada 2021 r.) w sprawie prowadzenia ewidencji sprzedaży zostało podpisane przez Ministra 22 grudnia 2021 r. i opublikowane w oficjalnym Dzienniku Ustaw. Przepisy wchodzą oficjalnie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zasady korzystania z kas fiskalnych w związku ze zwolnieniem przysługują tym przedsiębiorcom, którzy wykazują udział obrotów ze sprzedaży ogólnej wyższy niż 80 %. Dodatkowo, właściciele firm, którzy wykazują obrót na poczet osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nieprzekraczający w poprzednim roku podatkowym 20 tysięcy złotych, również nie będą musieli kupować kasy fiskalnej.

źródło: businessinsider.com.pl