Terminale płatnicze na mapie Polski

Aktualności

Terminale płatnicze na mapie Polski

04 października 2018

  • #Płatności bezgotówkowe

Mastercard opublikował wyniki badania  pt. „Mapa Polski bezgotówkowej”, które dotyczy popularności płatności kartą w poszczególnych regionach. Ma ono na celu poznanie, w których częściach kraju płatności bezgotówkowe są najbardziej rozpowszechnione oraz określenie, jaki ma to związek z postawami konsumentów i ich dostępem do terminali płatniczych.

Z badania wynika, że najbardziej „ukartowionymi” województwami są opolskie i mazowieckie, a następnie śląskie i małopolskie. Posiadanie karty płatniczej deklaruje tam najwięcej ankietowanych. Z drugiej strony, najniższe wyniki pod tym względem notują województwa świętokrzyskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie.

Zgodnie z badaniem Mastercard województwem, którego mieszkańcy najczęściej deklarują posiadanie co najmniej jednej karty płatniczej (67%, przy średniej ogólnokrajowej 58%), jest opolskie. Także na Opolszczyźnie najwięcej ankietowanych deklaruje, że nie korzysta z bankomatów, jeśli nie jest to konieczne (59%), gdyż woli płacić za zakupy kartą.

„Mapa Polski bezgotówkowej” pokazuje, że w województwach, w których deklarowane posiadanie kart jest najwyższe, odsetek wydatków bezgotówkowych również należy do największych w kraju. Na Śląsku jest to 47%, na Mazowszu 45%, w Małopolsce 43%. Województwem, w którym relatywna wartość wydatków kartą jest najwyższa, jest jednak dolnośląskie (48%), przy średniej krajowej na poziomie 40%.

Badanie potwierdza, że popularność kart wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości miejscowości. Na wsiach kartę płatniczą posiada mniej, niż połowa mieszkańców (49%), w miastach do 20 tys. mieszkańców 59%, zaś w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców, 60%. Idąc dalej, w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców posiadanie karty deklaruje już 67% ankietowanych, a w miastach liczących powyżej 500 tys., ¾ respondentów (75%).

Duża popularność płatności bezgotówkowych w największych miastach wydaje się mieć wpływ na zwyczaje płatnicze w ich miejscowościach satelickich oraz w całych regionach. Na przykład na Śląsku, gdzie aglomeracja liczy ponad 2 miliony mieszkańców, płatność kartą jest najbardziej preferowana w całym kraju.

Na brak terminali płatniczych zwracają uwagę ankietowani w badaniu. W całej Polsce niemal co czwarty (24%) z nich uważa, że wciąż jest zbyt mało miejsc, w których można płacić kartą. Najczęściej zwracają na to uwagę mieszkańcy woj. opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego (ok. 1/3 ankietowanych lub więcej w każdym z województw). Realną potrzebę większej liczby terminali widać więc w regionach, gdzie rozwój płatności bezgotówkowych jest już znaczący, a przyzwyczajenie konsumentów do kart płatniczych sprawia, że chcą oni móc używać ich we wszystkich punktach sprzedaży. Z drugiej strony mamy województwa, gdzie płatności bezgotówkowe są mniej popularne, ale mimo to konsumenci zauważają brak terminali. W obu przypadkach zwiększenie ich liczby mogłoby okazać się katalizatorem długofalowych zmian w kierunku większej popularności nowoczesnych form płatności bezgotówkowych.

W perspektywie najbliższych kilku lat rozwój płatności bezgotówkowych powinien przyspieszyć, na co wpływ ma działalność Fundacji Polska Bezgotówkowa. Realizuje ona ogólnopolski program dofinansowania terminali płatniczych dla małych i średnich przedsiębiorców przez okres 12 miesięcy.