Susza daje się we znaki rolnikom

Aktualności

Susza daje się we znaki rolnikom

05 lipca 2018

  • #Produkty rolno-spożywcze
  • #susza

W piątym okresie raportowania, tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski – poinformował Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

Najniższe wartości opadów zanotowano w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta,. Bardzo duży deficyt wody odnotowano także na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego.

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwach, w 4 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano na powierzchni ponad 40% gruntów ornych. Zagrożenie suszą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Podobnie sytuacja wygląda wśród upraw roślin bobowatych. W tym przypadku suszę notowano na powierzchni ponad 47% gruntów ornych. Zagrożone suszą są też krzewy owocowe. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w ponad 46% gmin kraju.

Tegoroczny maj był wyjątkowo bardzo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4 oC a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4 oC. W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%.

W pierwszej dekadzie czerwca notowano z kolei bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski. Trzecia dekada miesiąca obfitowała już w większe opady wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodniej Polsce notowano niskie opady atmosferyczne wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.

Foto: Pixabay