Stabilizacja cen na rynku zbóż

Aktualności

Stabilizacja cen na rynku zbóż

30 kwietnia 2018

  • #produkty zbożowe
  • #zboże

W sezonie 2017-2018 zanotowano spadek produkcji zbóż. Zmniejszyły się również światowe zapasy. Nie powinno to jednak znacząco wpłynąć na wzrost cen. Jak szacują eksperci Credit Agricole Bank Polska nastąpić powinna stabilizacja cen na światowym rynku.

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 17/18 zmniejszy się do 2094 mln t wobec 2140 mln t w sezonie 16/17 (-2,2%). Obniżenie produkcji wynikać będzie z mniejszych zbiorów kukurydzy (-3,7%) oraz jęczmienia (-2,5%), podczas gdy przeciwny efekt będą miały wyższe zbiory pszenicy (+0,4%). Niższa produkcja będzie w znacznym stopniu efektem niekorzystnych warunków pogodowych, jakie wystąpiły wśród kluczowych producentów zbóż, m.in. w USA, Australii, Brazylii oraz Argentynie. Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia zbiorów są również mniejsze zasiewy zbóż w reakcji na utrzymującą się w ostatnich latach niską opłacalność ich produkcji.

Zgodnie z prognozą IGC konsumpcja zbóż w sezonie 17/18 zwiększy się do 2094 mln t wobec 2085 mln t (wzrost o 0,8%). Największy przyrost spożycia zostanie odnotowany w Chinach, UE, Rosji oraz Indiach.

Światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 17/18 wyniosą 610 mln t wobec 621 mln t w sezonie 16/17. Będzie to pierwszy spadek światowych zapasów zbóż od 5 lat. Spadek zapasów widoczny będzie szczególnie w przypadku kukurydzy oraz jęczmienia, podczas gdy zapasy pszenicy wzrosną w porównaniu do poprzedniego sezonu (jej produkcja jest nadal wyższa od spożycia).

Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS krajowe zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2017 r. wyniosły ok. 28,1 mln t (wzrost o ok. 11%). Zwiększenie produkcji wynikało przede wszystkim z wyższych zbiorów zbóż ozimych. Negatywne dla jakości zbiorów były niekorzystne warunki pogodowe podczas żniw.

Oczekiwany spadek globalnych zapasów zbóż w sezonie 17/18 będzie wynikał przede wszystkim z przejściowych efektów, związanych z niekorzystnymi warunkami agrometeorologicznymi wśród ich kluczowych światowych eksporterów. Pierwsze prognozy na sezon 18/19 wskazują jednak na możliwy spadek powierzchni zasiewów, co byłoby negatywne dla podaży zbóż. Uwzględniając znaczące zapasy zbóż, nie doprowadzi to do wyraźnego wzrostu ich cen. W efekcie, w 2018 r. oczekujemy stabilizacji światowych cen zbóż na poziomie zbliżonym do 2017 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla takiej prognozy są warunki pogodowe wśród największych eksporterów zbóż.

Źródło: „AgroMapa” Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay