„Spełniaj marzenia” – program stypendialny dla dzieci personelu Franczyzobiorców i Partnerów Eurocash

Aktualności

„Spełniaj marzenia” – program stypendialny dla dzieci personelu Franczyzobiorców i Partnerów Eurocash

Celem Programu Stypendialnego Fundacji Grupy Eurocash jest pomoc uzdolnionym dzieciom personelu Franczyzobiorców i Partnerów. Program ma ułatwić zdobywanie wiedzy i rozwój talentów.

Program jest przeznaczony dla dzieci personelu Franczyzobiorców i Partnerów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Studiujących w trybie dziennym lub rozpoczynających studia w szkołach wyższych.

Warunki konieczne, by wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym to:

  • t

  • odpowiednio wysoka średnia ocen – min. 4,2 dla uczniów, min. 4,0 dla studentów

t

  • określony poziom dochodu na osobę w rodzinie

t

 • okres zatrudnienia rodzica w sieci franczyzowej – min. 6 miesięcy

Przy wyłanianiu stypendystów dodatkowo brane są pod uwagę:

  • t

  • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

t

  • działalność społeczna

t

  • osiągnięcia sportowe

t

  • praca wakacyjna

t

 • inne przejawy proaktywnego podejścia do życia

a także:

  • t

  • trudne warunki życiowe

t

 • zamieszkanie na terenach utrudniających dostęp do edukacji

O stypendium może ubiegać się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.

Stypendium przyznawane na jeden rok szkolny/akademicki. Można się o nie ubiegać ponownie w kolejnych latach.