„Smart Tags” – innowacyjne rozwiązanie

Aktualności

„Smart Tags” – innowacyjne rozwiązanie

19 czerwca 2020

  • #EIT Food
  • #Maspex

Rozpoczął się projekt EIT Food „Smart Tags”, realizowany przez zespół projektowy, w skład którego wchodzą producenci żywności, uniwersytety oraz jednostki naukowo-badawcze. Maspex włączył się w działania w ramach członkostwa we wspólnocie EIT Food. EIT Food poszukuje innowacyjnych znaczników opakowań, które pomogą zwiększyć zaufanie konsumentów do żywności.

Celem nowego projektu, w którym uczestniczy Grupa Maspex, jest zwiększanie zaufania konsumentów do produktów spożywczych oraz procesu ich produkcji i transportu poprzez udostępnianie informacji o łańcuchu wartości danego produktu. Ideą projektu jest zapewnienie konsumentom i dostawcom żywności interaktywnego połączenia za pomocą tzw. inteligentnego etykietowania i użycia systemu Smart Tags. W zamyśle pozwoli to na komunikację z konsumentami – nie tylko poprzez udostępnianie informacji przez producentów, ale także dzięki stworzeniu możliwości udzielania informacji zwrotnych, zadawania pytań oraz współtworzenia oraz rozwijania produktów i usług przez konsumentów. W konsekwencji producenci żywności mogliby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby klientów w zakresie nowych produktów i usług.

Łańcuch wartości produktu (ang. product value chain) to wszystkie działania związane z jego wytwarzaniem i sprzedażą oraz wszelkie usługi świadczone po jego zakupie, które łącznie tworzą wartość produktu. Pozwala on zdefiniować cały cykl życia produktu – począwszy od surowców z jakich został wykonany aż do momentu zakupu przez finalnego nabywcę produktu.

Smart Tags – nazywane także inteligentnymi wskaźnikami posiadającymi unikatowe funkcje – to znaczniki, które mogą być nieodłączną częścią produktu umieszczoną i widoczną na opakowaniu. Oprócz funkcji monitorowania jakości i bezpieczeństwa produktu, mogą również przekazać potencjalnemu konsumentowi wiele innych informacji powiązanych z łańcuchem wartości produktu.  W opakowaniach inteligentnych stosowane są różnego rodzaju wskaźniki, np. wskaźniki kontrolujące warunki otoczenia (temperaturę, czas, wilgotność, oświetlenie itp.). Do opakowań inteligentnych zaliczane są również opakowania zawierające kod QR bądź tagi RFID. W ramach projektu Smart Tags zostanie przeprowadzona analiza dostępnych na rynku rozwiązań, a także podjęta zostanie próba opracowania nowego Smart Tag’u, którego funkcjonalności będą odpowiadać na oczekiwania konsumentów, producentów żywności oraz podmiotów powiązanych z łańcuchem wartości danego produktu zidentyfikowane w roku 2020.

Projekt Smart Tag jest koordynowany przez Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT Technical Research Centre of Finland). Pozostałymi partnerami w projekcie są Uniwersytet Warszawski (Polska), Grupa Maspex (Polska), University of Reading (Wielka Brytania), KU Leuven (Belgia), Matis (Islandia), AZTI (Hiszpania) oraz DouxMatok (Izrael).

Projekt Smart Tag jest finansowany przez EIT Food, organ Unii Europejskiej. Nowatorskie rozwiązania i koncepcje usług wykorzystujące technologie Smart Tag będą tworzone wspólnie z konsumentami i innymi zainteresowanymi stronami we wszystkich krajach uczestniczących. Wyniki projektu można śledzić na stronie internetowej projektu i koncie Twitter.