Skuteczniejsza walka z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi

Aktualności

Skuteczniejsza walka z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi

Resort zdrowia planuje nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jej głównym założeniem ma być skuteczniejsza walka z nielegalnymi wyrobami pojawiającymi się na rynku.

Problemem aktualnych przepisów jest brak określonej instytucji, która może ocenić legalność dostępnych na rynku wyrobów oraz zdecydować o ich wycofaniu. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zamierza przyznać na mocy nowelizacji ustawy takie kompetencje inspektorowi ds. substancji chemicznych. Będzie on mógł stwierdzić nieprawidłowości przedłożonej dokumentacji dot. wyrobów tytoniowych, e-papierosów i pojemników zapasowych, z wymogami ustawy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Foto: Pixabay