Sieci handlowe wydały dotychczas 350 mln zł na walkę z Covid-19

Detal/Hurt

Sieci handlowe wydały dotychczas 350 mln zł na walkę z Covid-19

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD dokonały podsumowania wydatków poniesionych w związku z pandemią. Do końca czerwca br. na walkę z Covid sieci wyasygnowały 350 mln zł, z czego ponad 324 mln zł stanowią wydatki poniesione na wdrożenie reżimu sanitarnego w placówkach handlowych, zaś blisko 26 mln zł to środki finansowe przekazane w ramach pomocy społecznej – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

– W czasie pandemii sieci przejęły na siebie olbrzymi ciężar organizacyjny i finansowy wdrożenia polityki bezpieczeństwa we wszystkich placówkach handlowych, nie dysponując przy tym nawet najmniejszym wsparciem ze strony rządowych tarcz. Tę walkę prowadzą od początku pandemii całkowicie samodzielnie – podkreśla prezes Juszkiewicz. Sieci ponoszą ogromne nakłady na zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej, m.in. masek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji rąk. Względy bezpieczeństwa zadecydowały o powszechnej instalacji w sklepach osłon pleksi przy stoiskach kasowych, oznakowań wyznaczających bezpieczną odległość pomiędzy klientami czy stacji do dezynfekcji rąk. Klientom przy wejściu na powierzchnię sprzedaży udostępniane są płyny do dezynfekcji rąk lub jednorazowe rękawiczki / torebki zrywki. W sklepach przeprowadzana jest systematyczna dezynfekcja wózków i koszyków zakupowych oraz powierzchni dotykowych, m.in. półek, lad chłodniczych, stanowisk kasowych, PIN padów, posadzek – z użyciem specjalistycznych preparatów. Od początku pandemii sieci handlowe prowadzą szeroko zakrojoną kampanię informacyjną wśród klientów sklepów, która objęła m.in. druk plakatów zawierających instrukcje dotyczące zalecanych procedur bezpieczeństwa. Poniesione przez sieci koszty nie uwzględniają spadku obrotów i marży, spadku przychodów z tytułu wynajmu powierzchni najemcom, doradztwa prawnego i podatkowego ani kosztów pracowniczych, np. posiłków czy motywacji.

Drugim ważnym obszarem walki z pandemią, w ramach którego sieci handlowe zaangażowały znaczące środki finansowe i rzeczowe, jest pomoc społeczna. Przekazane fundusze pozwoliły sfinansować m.in. zakup testów diagnozujących SARS-CoV-2, respiratorów i specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej dla lekarzy (m.in. maseczek, fartuchów, rękawic i przyłbic). W ramach pomocy rzeczowej firmy zrzeszone w POHiD zapewniają szpitalom, stacjom pogotowia ratunkowego i innym jednostkom infrastruktury krytycznej żywność, łóżka, materace, koce, pościel, dozowniki na środki do dezynfekcji, kosze do segregacji odpadów oraz materiały budowlane i wykończeniowe. Wyposażają również w niezbędne artykuły przemysłowe regionalne centra kwarantanny, dostarczając m.in. łóżka, materace, komplety pościeli, śpiwory, spryskiwacze na środki dezynfekujące. W początkowej fazie pandemii sieci handlowe organizowały też regularne dostawy posiłków regeneracyjnych dla personelu lokalnych szpitali, pogotowia ratunkowego, laboratoriów oraz inspekcji sanitarnej.

Foto: bigstockphoto.com

oprac. P.Ł.