Shell chce przejąć stacje Elbah II

Detal/Hurt

Shell chce przejąć stacje Elbah II

02 czerwca 2020

  • #Elbah II
  • #Shell

Do UOKiK trafił wniosek o koncentrację, polegającą na nabyciu przez Shell Polska z siedzibą w Warszawie części mienia Elbah II z siedzibą w Bytomiu.

Zgłaszana koncentracja polegać będzie na nabyciu przez Shell Polska, należącej do grupy kapitałowej kontrolowanej przez spółkę holdingową Royal Dutch Shell, od spółki pod firmą Elbah II, kontrolowanej przez pana Sławomira Sosnę, części mienia, którego łączny obrót przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w każdym z dwóch poprzednich lat obrotowych równowartość 10.000.000 euro, która to koncentracja podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Grupa Shell prowadzi na świecie działalność w zakresie wydobycia, produkcji i sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcji i sprzedaży produktów naftowych oraz chemikaliów, produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych oraz ze źródeł odnawialnych. Głównym przedmiotem działalności Shell Polska, będącej członkiem Grupy Shell, jest detaliczna i hurtowa sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych. Działalność prowadzona przez Elbah II obejmuje sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego.