Sejm o zarządzie sukcesyjnym

Aktualności

Sejm o zarządzie sukcesyjnym

Jutro, tj. 6.02. pod obrady sejmu wchodzi ustawa o zarządzie sukcesyjnym, która daje szansę na przetrwanie ponad 1 mln przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje firmy w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Przepisy pozwolą na zachowanie ciągłości działania mimo śmierci właściciela.

W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, które w praktyce uniemożliwiają lub znacząco utrudniają kontynuację bądź wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy.

Rozwiązanie problemu sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej wymaga kompleksowej regulacji w zakresie praw: cywilnego, handlowego, administracyjnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowego.

Foto: Pixabay