Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Senat

Aktualności

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Senat

02 lipca 2018

  • #sukcesja w firmach
  • #ustawa o zarządzie sukcesyjnym
  • #zarząd sukcesyjny

Senatorowie przyjęli projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która pozwoli na dalsze funkcjonowanie firmy po śmierci jej właściciela. Wprowadzono jednak 29 poprawek do projektu.

Zapisy ustawy pozwalają kontynuować działalność firmy po śmierci jej właściciela. Przedsiębiorstwo może zachować NIP, pracowników, ciągłość rozliczeniową, koncesje oraz zezwolenia. Ustawa wprowadza także możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego, który kieruje działalnością firmy do czasu podziału spadku.

Na stronie internetowej Senatu zaznaczono: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (projekt rządowy) umożliwi działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Obecnie, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego spadkobiercy nie mogą kontynuować prowadzenia biznesu, wygasa bowiem wiele uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP, zezwoleń i koncesji.

Foto: Pixabay