Rzecznik MŚP apeluje do Premiera ws. wolnych niedziel

Aktualności

Rzecznik MŚP apeluje do Premiera ws. wolnych niedziel

22 marca 2019

  • #Premier
  • #Rzecznik MŚP

W liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że opinia Biura Analiz Sejmowych ws. skutków  ograniczenia handlu w niedziele dla sektora MŚP została przygotowana w sposób nieprofesjonalny i bez należytej staranności. Ograniczenie handlu w niedziele to temat ważny zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, więc decyzje muszą być podejmowane na podstawie wiarygodnych danych. Z tego powodu Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie środków zaradczych, w celu zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Dodatkowo w piśmie zaadresowanym do Premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał najpilniejsze potrzeby branży handlowej sektora MŚP. Są to:

– Przywrócenie zawieszonej od listopada 2016 roku ustawy o podatku handlowym;

– Zlikwidowanie nieuczciwych praktyk korporacji handlowych, wyrażających się w bezkarnym stosowaniu cen dumpingowych bez reakcji UOKiK;

– Ograniczenie napływu towaru spoza UE, który nie podlega tym samym rygorom jakościowym co wyprodukowany na wspólnym obszarze gospodarczym.

Poniżej pełna treść listu.