Rząd rozszerza tarczę antykryzysową

Gospodarka

Rząd rozszerza tarczę antykryzysową

08 kwietnia 2020

Rada Ministrów przyjęła nowe rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w tzw. “tarczy antykryzysowej”. Wartość pakietu uzupełniającego wyniesie ponad 11 mld zł. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że przy szybkiej pracy Senatu, zaproponowane działania mogą wejść w życie przed Wielkanocą.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Rozszerzenie zwolnień z ZUS-u na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników. Ulga na ZUS wyniesie 50 proc.
  • Wydłużenie wsparcia dla firm w ramach świadczenia postojowego (3 miesiące).
  • W przypadku obowiązkowej kwarantanny, rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Wprowadzenie nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
  • Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej.
  • Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na organizacje pozarządowe.

Zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków pochodzących z Tarczy antykryzysowej.