Rozwiązania Auchan wobec koronawirusa

Detal/Hurt

Rozwiązania Auchan wobec koronawirusa

24 marca 2020

 • #Auchan
 • #Auchan Retail Polska
 • #koronawirus

W obliczu ogłoszonego w kraju stanu epidemii, Auchan Retail Polska wprowadza kompleksowe rozwiązania, które zapewnić mają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów wszystkich sklepów sieci w Polsce. Równocześnie firma podejmuje działania, które pozwolą na utrzymanie ciągłości sprzedaży sieci oraz zachowanie niskich cen – w trosce o siłę nabywczą klientów w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji.

Auchan Retail Polska przywiązuje najwyższą wagę do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników oraz klientów. Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju są stale monitorowane i na bieżąco wdrażane w wewnętrznych procedurach i przyjętym przez firmę planie działań. Za jego koordynację odpowiada specjalnie powołany zespół.

Podjęte przez firmę działania skupiają się na realizacji trzech zasadniczych celów:

 1. Zapewnieniu każdemu z pracowników i klientów sklepów ochrony, poprzez udostępnienie niezbędnych środków higieny i wprowadzenie specjalnych zasad bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjnych, które pozwalają na funkcjonowanie sklepów w możliwie jak najlepszych, zapewniających bezpieczeństwo warunkach.
 2. Zapewnieniu pracownikom i klientom dostępu do kluczowych informacji – z myślą o edukacji na temat zasad higieny i bezpiecznego zachowania w sytuacji powszechnego zagrożenia, zmniejszenia niepokoju i rozwiania najczęstszych obaw, a także uwrażliwienia na kwestię wspólnej odpowiedzialności, wynikającej z faktu dzielenia wspólnych przestrzeni.
 3. Wdrożenie planu ciągłości działania firmy, tak by zagwarantować klientom optymalną jakość usług, zwłaszcza w zakresie dostępności produktów, ze szczególną dbałością o zachowanie niskich cen.

– Obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego jest bezprecedensowa. Wymaga nie tylko nadzwyczajnych rozwiązań systemowych, ale też odpowiedzialnych postaw i ducha solidarności w podejmowanych działaniach – mówi Gerard Gallet, dyrektor zarządzający Auchan Retail Polska. –Takie postawy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku naszej branży. Z jednej strony, kluczowe staje się utrzymanie ciągłości sprzedaży, dla zaspokojenia ważnych potrzeb konsumentów w tym trudnym okresie. Z drugiej, specyfika naszej pracy oznacza wzmożoną liczbę kontaktów międzyludzkich.

W ramach podjętych przez Auchan Retail Polska działań:

 • W sposób ciągły zapewniona jest na terenie sklepów i w pomieszczeniach pracowniczych dostępność środków dezynfekujących wraz z instrukcjami ich prawidłowego użytkowania; dezynfekcji poddawane są także koszyki i wózki zakupowe; wzmocniono serwis sprzątający; klientom na czas pobytu w sklepie oferowane jest przy wejściu użycie rękawiczek jednorazowych, dostępny jest też płyn dezynfekujący
 • W punktach sprzedaży tradycyjnej i punktach obsługi klienta wyznaczono taśmami strefę bezpieczeństwa o szerokości 1-1,5 m
 • Dla uniknięcia tworzenia się skupisk wprowadzona została zasada nieotwierania kas położonych obok siebie
 • Kasy zostały wyposażone w ścianki ochronne wykonane z poliwęglanu; pracownicy kas dysponują płynami dezynfekującymi, rękawiczkami ochronnymi oraz otrzymali wytyczne dotyczące ograniczenia komunikacji z klientem do niezbędnego minimum
 • W ramach kampanii informacyjnej przygotowano m.in.:

− przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i klientów, plakaty na temat zasad bezpiecznego zachowania, w tym: konieczności utrzymania właściwego dystansu pomiędzy ludźmi, ochrony podczas kaszlu i kichania, właściwego mycia rąk

− na terenie sklepu pojawiły się plakaty informujące klientów o wprowadzonym bezpiecznym pakowaniu produktów spożywczych; całość pieczywa w Auchan jest pakowania

 • Czasowo wstrzymana została możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań; odwołane zostały także wszelkie akcje degustacyjne i animacje na terenie sklepów, nie ma też możliwości spożywania na terenie sklepu dań na wynos, które są szczelnie zapakowane
 • W sklepach emitowane są komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych i przestrzegania zasad odległości 1 m, z myślą o zapewnieniu wspólnego bezpieczeństwa

Wszystkich pracowników firmy obowiązują wszystkie zarządzenia wprowadzone na czas zagrożenia epidemicznego, takie jak: obowiązkowa kwarantanna po powrocie z zagranicy, czy odwołanie lub ograniczenie liczby spotkań i podróży służbowych do niezbędnego minimum, na rzecz video lub telekonferencji. Dla tych zawodów, których specyfika stanowiska na to pozwala, wprowadzona została opcja pracy zdalnej.

– Słuchamy również potrzeb lokalnych społeczności, jesteśmy otwarci na wsparcie osób w potrzebie, pozostających pod opieką MOPS – przykładem jest nasza współpraca w Krakowie, gdzie specjalnym transportem dostarczamy żywność dla tych osób – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska, i podkreśla: – Chciałbym przede wszystkim podziękować za ogromną mobilizację, zaangażowanie i odpowiedzialność, jakimi wykazali się nasi pracownicy w ostatnim  czasie, z myślą o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie nas wszystkich. Wierzę, że konsekwentna realizacja opracowanego planu i wspólne stosowanie zaleceń – przez pracowników, klientów naszych sklepów i partnerów biznesowych – będą ważną pomocą w przeciwdziałaniu dalszemu rozwojowi epidemii.