Raport Grupy Eurocash z działalności niefinansowej

Aktualności

Raport Grupy Eurocash z działalności niefinansowej

20 marca 2019

Grupa Eurocash opublikowała sprawozdanie dotyczące działalnośći niefinansowej spółki. W minionym roku firma zrealizowała kilkanaście inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu takich jak m.in.: „Akademia Umiejętności Eurocash”, konkurs „Lokalni Herosi”, czy wspólnie z Polską Izbą Handlu, ranking producentów dóbr szybkozbywalnych „Równi w Biznesie”. Firma ograniczyła również swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Raport z działalności niefinanansowej podsumowuje działania Grupy Eurocash z czterech obszarów, stanowiących podstawę strategii CSR: wpływ na środowisko, jakość i bezpieczeństwo żywności, dobre środowisko pracy oraz przyszłość przedsiębiorczości i jej wpływ na społeczności lokalne.

W 2018 r. proekologiczne działania Grupy skupiały się przede wszystkim na zminimalizowaniu zużycia energii i emisji spalin CO2. Grupa Eurocash kontynuowała projekt wymiany oświetlenia w centrach dystrybucyjnych oraz hurtowniach Cash & Carry na nowoczesne oświetlenie wyposażone w żarówki LED. By minimalizować emisję CO2, Grupa zdecydowała się rozbudować flotę aut hybrydowych oraz wdrożyła program ekodrivingu i bezpiecznej jazdy, który podniósł liczbę pokonywanych kilometrów na 1 litr paliwa aż o ponad 10%.

Raport niefinansowy Grupy obejmuje szereg inicjatyw, których celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorczości. Największymi inicjatywami Grupy w tej kategorii były: konkurs grantowy „Lokalni Herosi”,  który zaangażował ponad 400 właścicieli sklepów małopowierzchniowych z 250 miejscowości do zgłaszania projektów na rzecz poprawy życia lokalnych społeczności, Akademia Umiejętności Eurocash – w której w 2018 r. wyedukowano ponad 20 tys. właścicieli sklepów i pracowników, czy ranking „Równi w Biznesie”, w którym ocenie poddano strategie dystrybucyjne i cenowe największych producentów dóbr szybkozbywalnych w Polsce.

Eurocash pozostaje w gronie największych pracodawców w Polsce. W 2018 r., zatrudnienie w Grupie wyniosło 21404 vs. 17479 w 2017 r. Znaczący wzrost liczby pracowników wynika z przejęcia przez Grupę sieci Mila.