Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. drugiego lockdownu

Gospodarka

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. drugiego lockdownu

05 listopada 2020

  • #Rada Przedsiębiorczości

Organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. Polska gospodarka wciąż zmaga się z bardzo poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, zaś przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy.

Zwracamy uwagę, że Polska będzie musiała się mierzyć z bardzo znaczącym zagrożeniem epidemicznym przez wiele kolejnych miesięcy. Niemożliwe będzie utrzymywanie lockdownu przez tak długi okres – zważywszy m.in. na fakt, iż już same wiosenne pakiety antykryzysowe stanowiły bardzo poważne wyzwanie dla finansów publicznych. W związku z tym konieczne jest wdrażanie rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażeń, chroniących w ten sposób wydolność systemu ochrony zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości prowadzenia aktywności gospodarczej.

Apelujemy do rządu o podjęcie dialogu z biznesem w celu wypracowania standardów bezpiecznego funkcjonowania gospodarki. Konieczne jest w szczególności ustalenie listy warunków uzyskania certyfikatu „bezpiecznej działalności gospodarczej” po spełnieniu, których firmy mogłyby prowadzić działalność.

Szczególną troską należy również otoczyć handel jako newralgiczny element ekosystemu społeczno-gospodarczego. Wszelkie scenariusze mające zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dotyczące handlu powinny być wypracowywane z przedstawicielami branży, którzy mając wiedzę i doświadczenia z I fali pandemii, dadzą rękojmie skuteczności działania. Nietrafionym rozwiązaniem są godziny dla seniorów, które trzeba zamienić na wprowadzenie specjalnych kas dla seniorów oraz pierwszeństwa obsługi. Konieczne jest umożliwienie handlu w niedziele, żeby ruch klientów rozłożyć na 7 dni handlowych, co zwiększy bezpieczeństwo klientów i pracowników.

Firmy zainwestowały potężne środki w bezpieczeństwo i wiele z nich jest bardzo dobrze przygotowana do drugiej fali pandemii. We własnym interesie nauczyły się chronić pracowników i klientów, a odpowiedzialna działalność gospodarcza nie jest źródłem ognisk pandemicznych. Dlatego dalsze ograniczanie działalności firm będzie zbędną, nieuzasadnioną stratą. Dziś niepewność wynikająca z obostrzeń wprowadzanych w sposób nieuporządkowany, z dnia na dzień, bez odpowiedniego przygotowania, stanowi dla Polski zagrożenie, które powinniśmy pilnie wyeliminować. Należy nadać absolutny priorytet utrzymaniu możliwości produkcji, importu i eksportu oraz świadczenia wszelkich usług niezbędnych dla funkcjonowania biznesu i społeczeństwa.

Pod listem podpisali się:

Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza
Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich
Jolanta Jaworska, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan
Wojciech Kostrzewa. Polska Rada Biznesu
Andrzej Malinowski, Pracodawcy RP
Marek Goliszewski, Związek Pracodawców Business Centre Club
Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich
Jan Gogolewski, Związek Rzemiosła Polskiego