Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu

Gospodarka

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu

Rada Przedsiębiorczości opublikowała stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań rządu naruszających umowę społeczną dotyczącą ograniczeń wykonywania działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID-19.

Czytamy w nim, że przedsiębiorcy zaakceptowali surowe obostrzenia, często jednoznaczne z zawieszeniem funkcjonowania ich firm, gdyż miały one być utrzymywane jedynie na czas utrzymywania się bardzo wysokiej dobowej liczby zachorowań. „Zgodnie z przedstawionym przez rząd kompleksowym planem działania, w obecnych warunkach na obszarze znacznej części kraju powinna obowiązywać strefa żółta, co oznaczałoby istotne złagodzenie ograniczeń w stosunku do ich obecnego poziomu restrykcyjności. Rząd nie zastosował się jednak do ustalonych przez siebie zasad i przedłużył okres obowiązywania bardzo daleko idących obostrzeń aż do końca stycznia”.

Akty desperacji przedsiębiorców

„Coraz trudniejsza sytuacja finansowa spowodowana przez wydłużający się lockdown i brak przewidywalności decyzji władz publicznych, popycha w ostatnich dniach coraz więcej firm do decyzji o wznowieniu swojej działalności mimo nadal obowiązujących ograniczeń. Jest to akt desperacji przedsiębiorców, którzy tylko w ten sposób mogą uchronić się przed bankructwem oraz zabezpieczyć byt swoich rodzin i pracowników. Część przedstawicieli rządu oraz instytucji publicznych zareagowała na te działania groźbami, że firmom usiłującym w ten sposób ratować swoje istnienie, zostanie odebrane prawo do ubiegania się o udzielenie wsparcia w ramach programów antykryzysowych”.

Jak pisze Rada Przedsiębiorczości: „Uważamy takie wypowiedzi i działania za wysoce nieetyczne. Obie strony w obecnej bezprecedensowej sytuacji podjęły określone zobowiązania. To rząd nie wywiązał się z tej umowy, postępując w sposób niezgodny z wyznaczonymi przez siebie regułami. W tej sytuacji, rząd powinien dążyć do załagodzenia sytuacji oraz odbudowy zaufania, zamiast straszyć przedsiębiorców konsekwencjami za podejmowanie próby ratowania swoich firm”.

Potrzebny wiarygodny plan działania

W związku z powyższym przedsiębiorcy apelują do rządu „o wdrożenie wiarygodnego planu działania, zakładającego uzależnienie stopnia obostrzeń od sytuacji epidemiologicznej, która oceniana byłaby w oparciu o obiektywne kryteria – co już w obecnej chwili pozwoliłoby na częściowe odmrożenie działalności wielu branż. Konieczne jest bowiem przywrócenie zaufania do realizowanej strategii walki z epidemią, która równoważyłaby względy zdrowotne i ekonomiczne. Ponawiamy ponadto apel o intensyfikację akcji szczepień, która jest najpewniejszym sposobem na przezwyciężenie epidemii i zakończenie lockodownu”.

Pod stanowiskiem Rady Przedsiębiorczości podpisali się:

Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza
Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich
Jolanta Jaworska, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan
Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu
Andrzej Malinowski, Pracodawcy RP
Marek Goliszewski, Związek Pracodawców Business Centre Club
Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich
Jan Gogolewski, Związek Rzemiosła Polskiego