Przedsiębiorco, czy wiesz dlaczego warto rozstrzygać spory konsumenckie polubownie?

Detal/Hurt

Przedsiębiorco, czy wiesz dlaczego warto rozstrzygać spory konsumenckie polubownie?

18 października 2021

Spór konsumencki może być dla przedsiębiorców źródłem informacji m.in. o: produkcie, jego opakowaniu, oznakowaniu, sposobie jego sprzedaży, prezentacji i reklamie, łańcuchu dostaw, poddostawcach, procedurach reklamacyjnych.

Komunikując się z adresatami produktów czy usług, przedsiębiorca otrzymuje darmową informację zwrotną na temat jakości jego oferty i jej ewentualnych uchybień. Dzięki temu może znaleźć źródło problemu i wdrożyć odpowiednie rozwiązania systemowe. Ponadto przedsiębiorca, wykazując otwartą postawę na polubowne rozwiązanie sporu konsumenckiego, może wzbudzić większe zaufanie potencjalnych klientów wobec swojej marki, a tym samym wpłynąć na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

WAŻNE !

Jest to postępowanie poreklamacyjne. W praktyce oznacza to, że sprawa może być rozpatrzona, tylko jeśli konsument wyczerpał drogę reklamacyjną. Konieczne jest, aby w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać spór bezpośrednio z przedsiębiorcą. Udział w postępowaniu jest dobrowolny. Zarówno konsument, jak i przedsiębiorca muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu. Wyniki mediacji jak i koncyliacji są niewiążące, natomiast rozstrzygnięcia sądu polubownego lub postępowania arbitrażowego mają charakter wiążący np. wyroki Arbitra Bankowego są wiążące, ale tylko dla banków.

źródło: UOKiK