Projekt zmian na etykietach alkoholi

Aktualności

Projekt zmian na etykietach alkoholi

W senacie przygotowano projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Producenci będą musieli umieszczać na etykietach swoich wyrobów informację o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety ciężarne oraz matki karmiące.

Podstawą projektu nowelizacji była petycja, która trafiła do senatu. Producenci i dystrybutorzy napojów alkoholowych będą mieli obowiązek umieszczania na etykietach informacji o szkodliwości spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży. Nowela przewiduje także informowanie o tym we wszystkich przekazach reklamowych i promocjach dotyczących piwa. Opakowania nie spełniające tych wymagań mają być używane nie dłużej niż dwa lata.

Źródło: Rzeczpospolita

Foto: Pixabay