Nowa gorzelnia w zakładzie Stocka

Producenci

Nowa gorzelnia w zakładzie Stocka

21 lipca 2020

  • #branża alkoholowa
  • #Stock

W lubelskim zakładzie Stocka ma powstać nowa, przyjazna środowisku gorzelnia. Koszt jej budowy szacowany jest na około 120 mln zł. Dzięki planowanej inwestycji Stock będzie mógł produkować w Lublinie 100 tys. litrów spirytusu dziennie. W gorzelni pracę znajdzie kilkudziesięciu nowych pracowników. Inwestycja, oprócz zastosowania innowacyjnej technologii, wyróżniać się będzie szeregiem pro-ekologicznych rozwiązań.

Plany nowej inwestycji przekazał na konferencji prasowej Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska. – Planując nową gorzelnię, bardzo wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Cały obiekt będzie pełny zieleni, także na ścianach i dachu. Nasze systemy odzyskiwania energii oraz wody będą wręcz unikalne w skali kraju. Instalacja będzie doskonale wyciszona. A nowoczesnym projektem architektonicznym budynku, pięknie wpisujemy się w rewitalizację dzielnicy „Za Cukrownią”, tuż obok Areny Lublin i planowanego zielonego dworca metropolitalnego – mówił Marek Sypek.

Budowa nowej gorzelni powinna rozpocząć się w 2021 r. po uzyskaniu odpowiednich zgód środowiskowych oraz formalnego pozwolenia na budowę. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na 2022 r. Instalacja wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego później produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery), medycznych, farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji), a także rolniczych, w tym np. płyny do odkażania w ramach współpracy z KOWR (Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa). Alkohol w lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, a także kukurydzy. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Stock Polska.

Gorzelnię budować i oddawać do użytku będzie firma Biotechnika z Łodzi, która realizuje od wielu lat podobne inwestycje w Polsce i za granicą (w tym w USA), m.in. dla takich firm jak ORLEN, AWW, Eko-Gaz czy Bioagra SA. Nowe budynki zlokalizowane będą w całości na dotychczasowym, przemysłowym terenie firmy, od strony południowo-zachodniej. Wymagać to będzie pewnych prac rozbiórkowych oraz zaadaptowania części placów i alejek wewnętrznych. Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5800 mkw., co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie.

Wyjątkowe znaczenie dla władz i planistów Stocka mają aspekty środowiskowe oraz normy prawne. Gorzelnia będzie posiadać instalację fotowoltaiczną oraz oświetlenie oparte w całości o technologię LED. To zapewni firmie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną nawet o 80%. Ponadto proces produkcyjny zostanie zoptymalizowany tak, aby do minimum zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną. Dzięki zastosowaniu unikalnego powiązania technologicznego poszczególnych węzłów produkcyjnych zakład może zaoszczędzić nawet 3 mln m3 gazu ziemnego rocznie.  Instalacja fermentacyjna będzie wybudowana w technologii zamkniętej, co sprawi, że żaden zapach nie będzie uwalniany na zewnątrz. Wszelkie ścieki socjalno-bytowe oraz pozostałe przemysłowe oczyszczane będą w nowej, zakładowej oczyszczalni. Zastosowanie ekranowania budynków oraz odpowiednia konstrukcja pomieszczeń i zastosowanych technologii spowodują, że gorzelnia będzie cicha dla otoczenia. Zakład będzie prowadzić także zbiór wody deszczowej, która wykorzystywana będzie ponownie, m.in. do podlewania zieleni na budynku gorzelni. Stock planuje nasadzenia roślin na dachu i na elewacjach bocznych (tzw. zielone ściany).

Nowa inwestycja przyniesie ze sobą także pozytywne skutki ekonomiczne w skali lokalnej i krajowej. Spółka odprowadzać będzie do Skarbu Państwa oraz lokalnego samorządu stosowne opłaty, m.in. podatki i akcyzy. Prowadzić też będzie eksport lubelskich wódek i spirytusu do krajów UE oraz poza tym obszarem. Inwestycja przyniesie ze sobą także wzrost zatrudnienia w zakładzie, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych, jak i biurowych. Pierwsze rekrutacje powinny ruszyć już pod koniec przyszłego roku.