Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej

Aktualności

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej

15 października 2014

Ministerstwo Finansów od kilku miesięcy przygotowuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. Zdaniem autorów ma ona stanowić narzędzie skutecznej walki z przedsiębiorstwami, szczególnie dużymi podmiotami gospodarczymi, które unikają płacenia podatków.  Zmiany mogą jednak uderzyć także w przeciętnego obywatela.

 – Proponowana treść klauzuli obejścia prawa podatkowego pozostawia dość dużą swobodę interpretacyjną organom podatkowym, z uwagi na jej generalny charakter i zastosowane nieostre pojęcia. Dlatego też trudno przewidzieć, w jaki sposób proponowany mechanizm będzie działał w praktyce, co nie wpływa pozytywnie na oczekiwaną przez podatników przewidywalność rozstrzygnięć organów podatkowych – mówi tłumaczy Agnieszka Hervy z Kancelarii Prawnej Arkana.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowe przepisy zostaną zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, jako niezgodne z Ustawą Zasadniczą, która wyraźnie mówi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy, a nie zależy od decyzji organu.

Źródło: onet.pl