Fundacja Grupy Eurocash podsumowuje swoje działania – prawie 10 mln złotych przez 10 lal

Producenci

Fundacja Grupy Eurocash podsumowuje swoje działania – prawie 10 mln złotych przez 10 lal

Fundacja Grupy Eurocash właśnie rozpoczyna drugą dekadę działania. Od początku jej głównym projektem był Program Stypendialny przeznaczony dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych środowisk. O stypendia mogą ubiegać się zarówno dzieci pracowników Grupy Eurocash, jak również dzieci właścicieli i personelu sklepów z sieci franczyzowych współpracujących z Grupą. W Programie Stypendiów Talentowych udzielono do tej pory ponad 1500 stypendiów, a w Programie Stypendiów Opiekuńczych – ponad 120. Kwota wsparcia dla obu programów przekazana przez Fundację w ciągu 10 lat jej działania to prawie 10 mln złotych.

Grupa Eurocash, działając w całej Polsce, zatrudniając ok. 19 tys. pracowników i zrzeszając tysiące sklepów, w zasięgu których znajduje się aż 85% gospodarstw domowych w kraju, ma szerokie spektrum oddziaływania, ale również społecznej odpowiedzialności. Stąd 10 lat temu zrodził się pomysł na utworzenie fundacji i uruchomienie programu stypendialnego dla dzieci pracowników, franczyzobiorców i partnerów prowadzących zrzeszone z Grupą sklepy, a także dla dzieci ich pracowników. To największy w Polsce program stypendialny wspierający edukację dzieci i młodzieży, finansowany w całości przez firmę z sektora prywatnego.

– Jedną z wartości Grupy Eurocash jest dzielenie się. Program stypendialny to realizacja tej wartości w praktyce. Jako duży polski przedsiębiorca czujemy się odpowiedzialni za rozwój młodego pokolenia Polaków i za wyrównywanie szans edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do edukacji jest utrudniony. Chcemy wspierać rozwój młodzieży w dowolnej dziedzinie, którą się pasjonują i umożliwić im wykorzystanie pełni ich potencjału. Bardzo duży nacisk kładziemy na zaangażowanie społeczne naszych stypendystów i ich wrażliwość na potrzeby innych. Liczymy, że alumni naszego Programu otrzymane dobro poniosą dalej – mówi Katarzyna Kopaczewska, Prezes Fundacji Grupy Eurocash.

O stypendia na rozwój swoich talentów i pasji, niezależnie od dziedziny zainteresowań, mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich i studenci. Przyznawane są one na zasadzie konkursu i w całości finansowane ze środków stanowiących darowiznę od Eurocash S.A.

Akademia Umiejętności Eurocash wspiera Program Stypendialny

U progu drugiej dekady działania, dzięki współpracy z Akademią Umiejętności Eurocash, Fundacja Grupy Eurocash poszerzy Program Stypendialny o dodatkowe elementy. Stypendyści Fundacji, którzy będą na początku swojej ścieżki zawodowej, otrzymają dostęp do platformy edukacyjnej Akademii i będą mogli skorzystać nie tylko z dostępnych tam webinariów, ale także programu mentoringowego prowadzonego przez doświadczonych pracowników Grupy. Celem tego projektu jest przygotowanie stypendystów do funkcjonowania w środowisku zawodowym i optymalnego wykorzystania ich potencjału.

 – Wiedza zebrana w ramach dostępnych materiałów to kompleksowy zestaw wskazówek wspierający stypendystów by mogli znaleźć pracę odpowiadającą jak najlepiej ich zainteresowaniom i predyspozycjom – dodaje Agata Wrzecionowska-Dzierba, Dyrektor Akademii Umiejętności Eurocash – Z zasobów Akademii Umiejętności Eurocash mogą korzystać obecni stypendyści, ale również alumni Programu Stypendialnego z poprzednich edycji.

Szerokie wsparcie

Działania Fundacji rozpoczęły się skromnie – w I edycji Programu wsparcie otrzymało 30 uzdolnionych młodych osób będących dziećmi pracowników Grupy Eurocash. W kolejnych latach do Programu mogli dołączyć także uczniowie i studenci z rodzin związanych poprzez sieci franczyzowe z Grupą Eurocash. Do dziś stypendia otrzymało blisko 1650 uczniów i studentów.

W ramach Fundacji od 2021 roku działa także Program Stypendiów Opiekuńczych dla dzieci osieroconych przez pracowników Grupy Eurocash. Finansowe wsparcie pozwala im ukończyć edukację na poziomie szkoły średniej i zaspokoić najważniejsze potrzeby.

źródło: Eurocash
Oprac.: Klaudia Walkowiak