Powołano Zespół do spraw franczyzy

Gospodarka

Powołano Zespół do spraw franczyzy

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw franczyzy. Do zadań osób wchodzących w jego skład należy dokonanie analizy zagadnień związanych z franczyzą oraz wypracowanie propozycji legislacyjnych w tym zakresie. 

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości;

2) Zastępca ds. organizacyjnych pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza Zespołu – Mateusz Magda, ekspert w Biurze Ministra;

3) pozostali członkowie:

  1. a) Katarzyna Kąpińska, główny specjalista – przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w zakresie prawa cywilnego,
  2. b) Piotr Perczyński, główny specjalista – przedstawiciel komórki organizacyjnej właściwej w zakresie prawa gospodarczego. 

Zespół powołuje się na okres wykonywania zadań, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

źródło: Infor