Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka w Niepruszewie

Detal/Hurt

Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka w Niepruszewie

7 sierpnia 2020 r. obradował Zarząd Polskiej Izby Mleka. Spotkanie odbyło się w siedzibie jednego z Członków Polskiej Izby Mleka – Kersia Polska Sp. z o.o.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Polskiej Izby Mleka – Edward Bajko. Podjęto m.in. uchwałę dotyczącą przyjęcia w poczet Członków Polskiej Izby Mleka nowego podmiotu, propozycji do planu finansowego Funduszu Promocji Mleka na rok 2021. Omówiono także aktualną sytuację sektora mleczarskiego, efektywność obecnych sposobów promowania przez PIM i inne organizacje branżowe konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce.

oprac. J.R.