Poprawa  klimatu koniunktury gospodarczej

Aktualności

Poprawa klimatu koniunktury gospodarczej

Po krótkotrwałym pogorszeniu nadeszło odbicie wskaźników oceny bieżącego i przyszłego klimatu koniunktury gospodarczej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W lutym 2018 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 111,5 pkt w styczniu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 121,2 pkt w poprzednim miesiącu do 124,6 pkt w lutym.

Po 4-miesięcznym okresie spadków głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, powróciły wzrosty. Poprawa oceny zmian klimatu koniunktury biznesowej dotyczy zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej. Wartości obu podstawowych składowych Indeksu osiągnęły najwyższy poziom od grudnia ubiegłego roku, notując zarazem najszybszy wzrost od września 2017 r. Zwiększył się również odsetek firm planujących nowe inwestycje oraz podnoszenie poziomu zatrudnienia. Kontynuacja wzrostów w kolejnych miesiącach będzie oznaczać odwrócenie utrzymującego się od IV kw. ubiegłego roku trendu pogarszania się ocen klimatu koniunktury gospodarczej wśród uczestniczących w badaniu podmiotów gospodarczych.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 19 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę.

Foto: iStock.com