PKB Polski 8,2% w dół!

Gospodarka

PKB Polski 8,2% w dół!

Drugi kwartał to dla większości europejskich gospodarek najgorszy czas w historii, a przynajmniej odkąd bada się zmiany kwartalne PKB. Nie inaczej jest w przypadku Polski.

Tak dużego spadku jak 8,2% rok do roku jeszcze nie mieliśmy za czasów III RP. Polski PKB spadł w drugim kwartale o 8,2% rok do roku według danych niewyrównanych sezonowo. Jeśli uwzględnić mniejszą liczbę dni roboczych, to spadek był o 7,9%. Co ważne, są to i tak lepsze informacje niż przewidywały prognozy ekonomistów. Średnia oczekiwań mówiła o spadku o 8,6%. To jednak największy spadek od czasów komunizmu w Polsce. Wcześniej gospodarka kurczyła się w szybszym tempie w 1981 roku, czyli w czasie załamania gospodarczego po wprowadzenia stanu wojennego.

Źródło: GUS za businessinsider.pl

Foto: bigstockphoto.com

oprac. J.R.