Polski eksport jabłek w II połowie 2019 r.

Gospodarka

Polski eksport jabłek w II połowie 2019 r.

09 marca 2020

  • #eksport żywności
  • #jabłka

Na podstawie danych Eurostatu można szacować, że eksport jabłek z Polski w II połowie 2019 r. zmalał o 12-13% rok do roku w warunkach mniejszej produkcji krajowej (-25%). Wzrost cen doprowadził jednak do ponad 10% wzrostu wartości sprzedaży zagranicznej. Przy spadku dostaw do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, istotnie wzrosła sprzedaż na rynki pozaunijne (+21%), w szczególności na Białoruś (+65%) po dość znaczącym spadku w II połowie 2018 (-36% rok do roku). O 5% w skali roku zwiększyła się sprzedaż jabłek do Egiptu, jednak z uwagi na wzrost cen i mniejszą podaż, dynamika eksportu do tego kraju pod koniec 2019 r. wyhamowała. Uwagę zwraca szybko rozwijająca się (choć na wciąż niskim poziomie) sprzedaż jabłek do Indii (+73%).

Zmiany w zakresie eksportu i produkcji wskazują na nasilającą się presję podażową na krajowym rynku, co skutkuje wzrostem cen. Według WAPA zapasy jabłek w Polsce na początku stycznia wyniosły 835 tys. t i były na najniższym poziomie od 2011 r. (-43% rok do roku vs -34% rok do roku w grudniu 2019 r.). Mniejsza dostępność jabłek może wskazywać na pogłębienie się spadku eksportu w kolejnych miesiącach. Z uwagi na dość wysoki popyt zagraniczny istotnie zmieni się krajowa struktura zagospodarowania jabłek – mniejszy udział przetwórstwa i wzrost w zakresie eksportu – oddziałując na złagodzenie spadków sprzedaży zagranicznej w kolejnych miesiącach. Potwierdzają to dane GUS dotyczące spadku produkcji soków z owoców i warzyw w Polsce. W okresie lipiec 2019-styczeń 2020 w zakładach zatrudniających >49 osób zmalała ona aż o 37% rok do roku po wzroście o 44% w skali roku w analogicznym okresie przed rokiem (gros z tego stanowi sok jabłkowy).

Źródło: „Agro Nawigator” PKO Banku Polskiego

Foto: Pixabay