Wzrost eksportu żywności w 2021 roku

Gospodarka

Wzrost eksportu żywności w 2021 roku

16 lutego 2022

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że w 2021 roku padł kolejny rekord eksportu polskiej żywności. Jego wartości zwiększyła się o 9% w stosunku do 2020 roku. Tym samym, osiągnęła poziom 7,4 mld euro, tj. 170,8 mld zł.

Henryk Kowalczyk, szef resortu rolnictwa, podkreślił, że tempo wzrostu eksportu utrzymuje się na dobrym poziomie przy jednoczesnym niższym tempie rozwoju importu. Różnica między eksportem i importem zwiększyła się o około 10%.

Jak wynika z danych Biura Analiz i Strategii KOWR największe przychody z eksportu do UE uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld euro, wzrost o 9%), Niderlandów (2,2 mld euro, wzrost o 16%), Francji (2,1 mld euro, wzrost o 16%), Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 10%) i Czech (1,6 mld euro, wzrost o 5%).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (wzrost o 3%) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld euro, spadek o 4%), na Ukrainę (0,8 mld euro, wzrost o 7%), do Rosji (0,7 mld euro, wzrost o 19%), USA (0,6 mld euro, wzrost o 14%) i Arabii Saudyjskiej (0,5 mld euro, spadek o 26%) oraz Algierii (0,4 mld euro, wzrost o 66%).

Wśród najczęściej eksportowanych produktów znalazło się mięso i produkty mięsne (7,0 mld euro, wzrost o 9%). Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld euro, wzrost o 10%), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld euro, spadek o 4%), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld euro, wzrost o 9%), produkty mleczne (2,6 mld euro, wzrost o 13%) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld euro, wzrost o 4%).

źródło: forsal